Interpersoonlijke groepstherapie

Wat is interpersoonlijke groepstherapie?
Interpersoonlijke groepstherapie is een kortdurende vorm van groepspsychotherapie voor mensen met een depressieve stoornis waarbij wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van de interpersoonlijke therapie (IPT). IPT beschouwt depressie als een ziekte, die (vaak) wordt uitgelokt door (onder andere)ingrijpende levensgebeurtenissen. IPT richt zich op de emotionele, probleemoplossende en/of sociale vaardigheden van mensen in relatie tot hun depressie. De werkzaamheid van IPT voor de behandeling van mensen met een depressie is wetenschappelijk bewezen en wordt om die reden in diverse behandelrichtlijnen geadviseerd als een van de behandelingen van eerste keuze.

Voor wie is Interpersoonlijke groepstherapie geschikt?
De interpersoonlijke groepstherapie is geschikt voor volwassenen bij wie de diagnose depressie is vastgesteld.

Duur van de behandeling en frequentie van de bijeenkomsten
De groep bestaat uit twaalf sessies van anderhalf uur. Na afloop van deze twaalf sessies zijn er nog twee follow-up sessies van een uur.

Werkwijze
Voordat er gestart wordt met de therapie vindt er een voorbereidend gesprek plaats met de behandelaren van de groep. In dit gesprek wordt gekeken of deze vorm van behandeling aansluit bij de hulpvraag van de deelnemer. Ook wordt er een persoonlijk behandeldoel, in IPT focus genoemd, opgesteld. Bij het opstellen van deze focus wordt gekeken naar de periode voorafgaand aan de klachten en wat deze in stand houdt.
De therapie vindt plaats in groepsverband, maar binnen de groep werkt iedereen aan zijn of haar persoonlijke behandeldoel. Tijdens de groepsbijeenkomsten proberen de therapeuten om ervaren problemen in de omgang met belangrijke personen en/of andere groepsleden te koppelen aan het persoonlijke behandeldoel van ieder groepslid. Hierbij maken wij o.a. gebruik van rollenspellen. Door aan uw persoonlijk behandeldoel te gaan werken, verminderen de depressieve klachten.

Kosten voor deelname
De behandeling is onderdeel van het behandelaanbod bij IPGGZ. Er zijn geen extra kosten verbonden aan deelname ervan.

Aanmeldingsprocedure
Deelnemers kunnen via hun IPGGZ-behandelaar worden aangemeld voor de groep. U wordt daarna uitgenodigd voor een voorbereidend gesprek met de behandelaren.

Klik hier om de flyer te downloaden.