Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Wat is MBCT?
MBCT is een afkorting voor Mindfulness Based Cognitive Therapy. Het is een behandelmethode waarin mindfulness wordt gecombineerd met cognitieve therapie. Binnen de cognitieve therapie wordt er vanuit gegaan dat gedachten een rol spelen in het ontstaan en het voortbestaan van klachten en worden deze gedachten kritisch bekeken en waar nodig bijgestuurd. Wat kenmerkend is binnen de MBCT is dat deze gedachten in wezen niet veranderd hoeven te worden. Het gaat er om ze te leren herkennen als gedachten in plaats van als feiten. Vanuit deze bewustwording lukt het om onrealistische en niet-helpende gedachtenpatronen meer los te laten en er minder in door te schieten. Mindfulnessoefeningen helpen bij de bewustwording van deze gedachtepatronen. Lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens en gedachten worden geobserveerd, ervaren en aanvaard met een niet-oordelende aandacht. Met deze aandacht leren deelnemers om meer bewust keuzes maken. Mindfulness is daarmee een manier om beter te leren voelen.

Voor wie is MBCT groep geschikt?
De MBCT groep is bedoeld voor volwassenen die last hebben van stressklachten, piekeren, terugkerende depressieve klachten, angst- en paniekklachten, chronische vermoeidheid en/of pijnklachten. Ook is de training geschikt voor mensen die moeite hebben met loslaten en leren accepteren.

Duur van de training en frequentie van de bijeenkomsten
De MBCT groep is een training en bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur. De MBCT groep is een vaardigheidstraining. Oefenen en ervaren staan daarbij centraal; de theorie staat in dienst van de praktijk. De groep bestaat uit zes tot acht deelnemers en wordt gegeven door twee behandelaren.

Werkwijze
In de eerste helft van de training leren deelnemers de basis van mindfulness en cognitieve therapie. Ook wordt achtergrondinformatie gegeven over de rol van mindfulness in het omgaan met lichamelijke klachten, emoties, stress en de eigen grenzen. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen die men opdoet tijdens het oefenen. In de tweede helft van de training leren deelnemers meer stil te staan bij negatieve gedachtes en emoties zonder hier
gelijk iets mee te willen doen.

Kosten voor deelname
De training is onderdeel van het behandelaanbod bij IPGGZ. Er zijn geen extra kosten verbonden aan deelname.

Aanmeldingsprocedure
Deelnemers kunnen via hun IPGGZ-behandelaar worden aangemeld voor de training. Er volgt dan een uitnodiging voor een indicatiegesprek. Hierin wordt aanvullende informatie gegeven en een inschatting gemaakt of de training, zowel qua inhoud als vorm, bij de hulpvraag van de deelnemer aansluit.

 

Download hier  de brochure.