PMT-groep

Wat is de PMT-groep?
Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte vaktherapie. De psychomotorisch therapeut richt zich op de problematiek zoals die naar voren komt in bewegingsgedrag, lichaamstaal, lichamelijke spanningen, lichaamshouding, lichaamssensaties en lichaamsbeleving. In de PMT-groep leren deelnemers stil te staan bij de gevoelens die zij ervaren. Wanneer gevoelens te lang worden genegeerd, kan dit zich namelijk uiten in verschillende psychische en/of lichamelijke klachten. Ook richt de PMT-groep zich op het aanvoelen en aangeven van grenzen. De PMT-groep is lichaams- en ervaringsgericht. Het is eerder een ‘doe-groep’ te noemen dan een ‘praatgroep’. Er is mogelijkheid om ervaringen en oplossingen te delen zodat men ook van elkaar kan leren.

Voor wie is de PMT-groep geschikt?
De PMT-groep is geschikt voor volwassenen die weinig in contact staan met hun gevoel of geneigd zijn weinig aandacht te besteden aan datgene wat zij ervaren en vinden. Ook is de groep geschikt voor mensen die wel hun grenzen aanvoelen, maar die het moeilijk vinden om hun grenzen aan anderen kenbaar te maken. Als gevolg hiervan staan ze onvoldoende stil bij hun eigen behoeften.

Duur van de cursus en frequentie van de bijeenkomsten
De PMT-groep bestaat uit tien bijeenkomsten van anderhalf uur. De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats. De groep bestaat uit zes tot acht deelnemers en wordt gegeven door een psychomotorisch therapeut en een psycholoog.

Werkwijze
Voordat de groep start, wordt u uitgenodigd voor een indicatiegesprek met een van de behandelaren. Hierin wordt extra informatie gegeven en wordt er samen met u gekeken of de training, zowel qua inhoud als vorm, bij de hulpvraag aansluit.
In de groep staat het doen van oefeningen centraal. Zo ervaren deelnemers ter plekke welke gevoelens bepaalde situaties op roepen en waar zij tegen aan lopen. De oefeningen worden ook plenair nabesproken. Deelnemers krijgen na de sessies regelmatig huiswerkopdrachten mee. Zo kunnen zij thuis oefenen met het geleerde.

Kosten voor deelname
De cursus is onderdeel van het behandelaanbod bij IPGGZ. Er zijn geen extra kosten verbonden aan deelname ervan.

Aanmeldingsprocedure
Deelnemers kunnen via hun IPGGZ-behandelaar worden aangemeld voor de groep. Na aanmelding zal de deelnemer worden uitgenodigd voor een indicatie gesprek met (één van) de behandelaren.

Klik hier voor de flyer.