Behandeling van chronische pijn

Inter-Psy ggz praktijk werkt nauw samen met Transcare-pijn. Transcare-pijn biedt professionele behandeling van chronische pijn. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer één op de vijf Nederlanders lijdt aan chronische pijn. Dit is pijn waarvoor geen duidelijke lichamelijke beschadiging als oorzaak kan worden aangewezen en die minimaal drie maand bestaat. Transcare-pijn behandelt mensen met chronische pijnklachten. Denk daarbij aan:

  • Chronische lage rugpijn
  • Chronische hoofdpijn
  • Spanningsgerelateerde buikpijn
  • Chronische vermoeidheid

Chronische pijn en psychische factoren

Psychische factoren kunnen ervoor zorgen dat lichamelijke klachten niet over gaan. Soms kunnen psychische klachten zelfs een belangrijke oorzaak zijn van lichamelijke klachten. Transcare-pijn biedt behandeling aan mensen met psychische klachten en chronische pijn maar ook aan patiënten waar de chronische pijn of vermoeidheid de belangrijkste klacht is.

Wat bieden Transcare-pijn en Inter-Psy ggz praktijk?

Chronische pijn is complex en persoonlijk. Daarom krijgt iedere patiënt een persoonlijke benadering. Alle patiënten krijgen een uitgebreide intake waarbij een arts, psycholoog en fysiotherapeut de patiënt onderzoekt en kijken naar de oorzaak van de pijn, maar wel vanuit dezelfde visie. Daardoor staat de patiënt met zijn probleem centraal en niet de hulpverleners met hun specifieke aanpak. Als u wordt doorverwezen naar Transcare-pijn, dan krijgt u een uitnodiging voor dit onderzoek. De hulpverleners maken een analyse van de klachten en zullen eerst uitleggen waardoor uw pijnklachten niet over gaan. Daarna doen ze, indien nodig, een behandelvoorstel. De behandeling kan plaatsvinden als aanvulling op een andere behandeling binnen Inter-Psy ggz praktijk.

Doel van de behandeling

Het is niet altijd mogelijk om de pijn geheel weg te nemen. Daarom is een belangrijk doel van de behandeling het krijgen van inzicht in de pijn en de manier waarop u hiermee kunt omgaan.

Aanmelden

De intake en behandeling wordt door elke zorgverzekeraar vergoed. Er is wel een verwijzing nodig van de huisarts of van uw behandelaar bij Inter-Psy ggz praktijk.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.transcare.nl.
Heeft u nog vragen? Telefonisch zijn wij op werkdagen bereikbaar via 050 – 21 11 495, of stuur een e-mail naar info@transcare.nl.