Aanmelden

Wanneer u psychische hulp nodig heeft, neemt u eerst contact op met uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) bieden behandeling bij psychische klachten. Kunt u bij uw huisarts onvoldoende behandeld worden? Dan kan de huisarts u doorverwijzen naar IPGGZ. Uiteraard kunt u wel alvast contact met ons opnemen als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen.

Wij zijn bereikbaar via 050 – 21 10 766 of via info@ipggz.nl.

Hoe verwijzen?

De verwijzer moet de afweging maken of het een klacht betreft of dat er sprake is van een stoornis die valt binnen de DSM-classificatie (of een vermoeden daarvan).

Klacht: Wanneer het een klacht betreft dan behandelt de huisarts of de POH-GGZ de patiënt.

Stoornis: Wanneer er een vermoeden is van een stoornis dan kunnen er drie situaties ontstaan:

 • Wanneer de huisarts inschat dat het een enkelvoudige stoornis betreft die in maximaal tien gesprekken monodisciplinair te behandelen is, verwijst de huisarts naar de Basis GGZ.
 • Wanneer de huisarts inschat dat het een meer complexe enkelvoudige stoornis, of om meervoudige problematiek gaat die multidisciplinair behandeld dient te worden, dan verwijst de huisarts naar de Gespecialiseerde GGZ.
 • Wanneer de huisarts wil dat wij hier de gefundeerde inschatting van maken, kan de huisarts dit aangeven in de verwijsbrief. De huisarts verwijst dan naar de Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ.

 

Exclusiecriteria (contra-indicaties) voor aanmelding bij IPGGZ zijn onder andere: 

 • Zeer crisisgevoelig en/of (para)suïcidaal gedrag
 • Verstandelijke beperking (IQ < 70)
 • Primaire verslavingsproblematiek
 • Psychotische toestandsbeelden en/of ernstige dissociatieproblematiek
 • Ernstig antisociaal en/of ernstig (verbaal) agressief gedrag
 • Een BMI lager of gelijk aan 17 (bij > 18 jaar) of hoger dan 40

 

Eerste afspraak: de intake

In het eerste gesprek krijgt u meer informatie over de vervolgprocedures en de behandelingen van IPGGZ. Aan de hand van de diagnose die gesteld wordt, zal er een behandeladvies worden gegeven. Tijdens het behandelingstraject wordt de behandeling geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Voorbereiding

Wilt u het volgende meenemen naar uw eerste afspraak?

 • een geldig legitimatiebewijs.
 • bewijs van inschrijving bij uw zorgverzekeraar (zorgpas).