Op onze behandelingen zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van GGZ Nederland van toepassing. De leveringsvoorwaarden zijn landelijk vastgesteld en tot stand gekomen in overleg tussen GGZ Nederland, het Landelijk Platform GGZ, de Patiëntenfederatie NPCF en de Consumentenbond.

Bekijk hier de Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ.