AD(H)D groep

Wat is de AD(H)D groep?
De AD(H)D groep is een cursus waarin deelnemers uitleg krijgen over een aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit(ADHD). Daarnaast leren deelnemers vaardigheden die belangrijk zijn voor het aanbrengen van structuur in het dagelijks leven. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Deze cursus is interessant voor mensen die behoefte hebben aan informatie over AD(H)D, graag ervaringen willen uitwisselen met lotgenoten en vaardigheden willen leren om beter met de AD(H)D kenmerken om te gaan.

Voor wie is de AD(H)D groep geschikt?
De AD(H)D groep is bedoeld voor volwassenen bij wie ADHD of ADD is vastgesteld en die in behandeling zijn bij IPGGZ.

Duur van de cursus en frequentie van de bijeenkomsten
Er zijn elf bijeenkomsten van anderhalf/twee uur, met een korte pauze tussendoor. De groep is de eerste zes bijeenkomsten wekelijks, daarna om de week. De laatste bijeenkomst is een terugkombijeenkomst een aantal weken na het einde van de training.De groep bestaat uit acht tot tien personen en wordt gegeven door twee behandelaren.

Werkwijze
Tijdens de eerste drie sessies van de cursus staat het geven van informatie over de stoornis centraal. Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen. Tijdens de bijeenkomsten erna wordt er verder gesproken over mogelijke ervaren moeilijkheden bij patiënten met een AD(H)D. Deelnemers krijgen tips, adviezen en huiswerk aangereikt om te oefenen met de vaardigheden die tijdens de cursus behandeld worden. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: planning en agenda-beheer, prioriteiten stellen, fi nanciën en administratie structureren, omgaan met uitstelgedrag, verminderen van afl eidbaarheid en het maken van keuzes.

Familie en andere naastbetrokkenen
De derde bijeenkomst van de cursus is een informatiebijeenkomst voor deelnemers en naastbetrokkenen. Tijdens deze bijeenkomst wordt een samenvatting gegeven van de zaken die tijdens het eerste deel van de cursus aan bod zijn gekomen.

Kosten voor deelname
De cursus is onderdeel van het behandelaanbod bij IPGGZ. Er zijn geen extra kosten verbonden aan deelname.

Aanmeldingsprocedure
Deelnemers kunnen via hun IPGGZ-behandelaar worden aangemeld voor de cursus. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een uitnodigingsbrief met verdere informatie.

 

Wilt u dit rustig nalezen? Download hier de brochure.