Psychische klachten

Contact met uw huisarts

Heeft u psychische klachten? Blijf er niet te lang mee rond lopen en neem contact op met uw huisarts. De huisarts kan met u bespreken wat de mogelijkheden zijn en u eventueel doorverwijzen naar IPGGZ.

Psychische klachten

IPGGZ biedt zowel Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ. De zorg voor mensen met lichte tot matige psychische klachten valt onder de Basis GGZ. Gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met zware, complexe psychische klachten. Hieronder vindt u een globaal overzicht van psychische klachten die wij behandelen:

  • ADHD
  • Autisme
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Stressgerelateerde klachten (burn-out)
  • Gedragsstoornis
  • Depressieklachten
  • Angstklachten
  • Trauma/ PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom)
  • Somatoforme stoornissen