Overname door INTER-PSY

U heeft als cliënt adviesrecht. Dat recht om ons advies te geven, heeft u onder meer als wij door een andere instelling worden overgenomen. Daar is nu sprake van. Wij willen de aandelen van IPGGZ per 1 januari 2021 over laten nemen. Het gaat om INTER-PSY, een GGZ-instelling met meer dan 300 werknemers. Hoewel wij INTER-PSY in de naam voeren, is IPGGZ een losse identiteit. De cultuur en de werkwijze zijn verwant en gelijkwaardig, zodat de aansluiting vloeiend kan verlopen. Cliënten zullen niets merken van overname. De zorg wordt voortgezet met dezelfde behandelaren en met dezelfde kwaliteit. Met deze overname vergroot INTER-PSY het marktaandeel in de regio en door de schaalvergroting groeit de expertise van medewerkers.

Heeft u vragen of wilt u een reactie geven op dit plan? Dan kunt u een bericht sturen aan clientenpanel@ipggz.nl.