Betaling
Diagnostiek en behandelingen door IPGGZ worden door alle zorgverzekeraars volledig vergoed. IPGGZ kan met uw toestemming de facturen voor u afhandelen met uw zorgverzekeraar. De kosten worden dan zonder uw tussenkomst met uw zorgverzekeraar afgehandeld. De kosten voor onze behandelingen tellen echter wel mee voor het verplichte eigen risico dat door de overheid is vastgesteld. IPGGZ vindt dat patiënten die psychische hulp nodig hebben niet om financiële redenen daarvan af moeten zien. Daarom hebben wij de volgende regelingen ingesteld:

  • IPGGZ vergoedt een deel van het eigen risico aan patiënten die dit zelf niet kunnen betalen. > Lees meer

Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ
IPGGZ biedt Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. De zorg voor mensen met lichte tot matige psychische klachten valt onder de Basis GGZ. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit gesprekken, eventueel aangevuld met online hulp (e-health).
Gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met zware, complexe psychische klachten. De behandeling wordt gedaan door bijvoorbeeld een psychiater of een klinisch psycholoog. Ook is het mogelijk dat er medicijnen worden voorgeschreven.


Standaardprijslijst Basis GGZ 2015

In onderstaand overzicht staan de vier zorgvraagzwaartetrajecten met maximaal de bijhorende bedragen. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). In het traject wordt alle directe en indirecte tijd besteed aan de behandeling geregistreerd. De behandelaar voert gesprekken met de patiënt en besteedt daarnaast tijd aan administratie, het bijhouden van het dossier en voor overleg met collega behandelaren.

 

Code Prestatie Maximumtarief *
180001 Kort € 461,89
180002 Middel € 787,00
180003 Intensief € 1.234,06
180004 Chronisch € 1.138,94

* = De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 

De prestatie Onvolledig behandeltraject (betreft Basis-GGZ) met maximaal het bijhorende bedrag**:

Code Prestatie Maximumtarief **
180005 Onvolledig behandeltraject € 188,53

** wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is.

Bron: www.nza.nl 


Standaardprijslijst Gespecialiseerde GGZ 2015

Naast Basis GGZ biedt IPGGZ ook Gespecialiseerde GGZ. Bekijk hier de prijslijst voor Gespecialiseerde GGZ 2015 (bron: www.nza.nl).


Betaling

IPGGZ kan met uw toestemming de facturen voor u afhandelen met uw zorgverzekeraar. De kosten worden dan zonder uw tussenkomst met uw zorgverzekeraar afgehandeld. De kosten voor onze behandelingen tellen echter wel mee voor het verplichte eigen risico dat door de overheid is vastgesteld.