IPGGZ is een zorginstelling voor basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. De kosten voor diagnostiek en behandeling komen voor rekening van uw zorgverzekeraar. Deze kosten tellen echter wel mee voor het verplichte eigen risico dat door de overheid is vastgesteld. Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

 

IPGGZ vergoedt in 2021 een deel van het eigen risico aan patiënten met een uitkering
In 2021 is het verplichte eigen risico €385,-. IPGGZ vindt dat patiënten die GGZ-hulp nodig hebben niet om financiële redenen daarvan af moeten zien en heeft daarom besloten ook dit jaar een deel van het eigen risico te vergoeden aan patiënten die zich bevinden in een uitkeringssituatie. In 2021 is de vergoeding maximaal €175,-.
Wanneer het eigen risico in zijn geheel of gedeeltelijk al betaald is aan andere zorgverleners dan IPGGZ, dan zal het deel dat berekend wordt voor de diagnostiek/behandeling bij IPGGZ tot een maximum van €175,- vergoed worden.

 

Voor wie is deze regeling bedoeld?
De regeling is bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar die in 2021 door de huisarts naar IPGGZ  worden verwezen, of in 2021 de behandeling verlengen en een nieuw behandeltraject aangaan. Als zij zich in een uitkeringssituatie op bijstandsniveau bevinden en dat kunnen aantonen kunnen zij voor de (vervolg)behandeling in 2021 een deel van het eigen risico vergoed krijgen.

 

Hoe werkt het?
Na afronding van de diagnostiek en/of behandeling stuurt IPGGZ de declaratie naar de zorgverzekeraar. Als de behandeling langer dan 12 maanden duurt, dan wordt er iedere 12 maanden een rekening gestuurd en bij afsluiting van de behandeling. De zorgverzekeraar stuurt vervolgens een nota aan de patiënt voor het eigen risico. Wanneer u als patiënt binnen drie maanden na factuurdatum een kopie van de factuur en een bewijs van betaling van het eigen risico aan uw zorgverzekeraar aan IPGGZ kan overleggen, zal IPGGZ dit eigen risico tot maximaal €175,- aan u vergoeden. Een bewijs van betaling houdt bijvoorbeeld in: een kopie van uw afrekening waaruit blijkt dat de zorgverzekeraar het eigen risico ingehouden heeft. U kunt een kopie van de rekening en een kopie van het bewijs van betaling per post of per mail (eigenrisico@inter-psy.nl) aan IPGGZ sturen.
Om aan te tonen dat u uitkeringsgerechtigde bent, ontvangen we ook daar graag een kopie van bewijs van.

 

Voorwaarde
Met bovenstaande regeling hoopt IPGGZ mensen die psychische hulp echt nodig hebben goed en professioneel te kunnen blijven helpen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet het wettelijk eigen risico besteed worden aan behandeling bij IPGGZ.
  • Patiënten hebben de mogelijkheid om het wettelijke eigen risico te verhogen met een eigen risico waardoor de premie per maand wat lager wordt. In dat geval komen zij alleen in aanmerking voor vergoeding van een deel van het wettelijke eigen risico.
  • Medicatie wordt niet vergoed (ook niet als het door IPGGZ voorgeschreven wordt)
  • Als de patiënt vroegtijdig afhaakt en daardoor het dossier wordt gesloten, dan heeft de patiënt geen recht op de vergoeding.