IPGGZ hecht veel waarde aan privacy. Als zorgverlener voelen wij een grote verantwoordelijkheid waar het gaat om omgang met persoonsgegevens. Privacy is geborgd in onze organisatie en de systemen waarin de gegevens worden verwerkt, zijn goed beveiligd.

​Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken wanneer en waarom wij bepaalde informatie verzamelen, en hoe wij uw privacy beschermen.

 

Bezoek website
Wanneer u onze website bezoekt, dan verzamelen wij van u geen persoonsgegevens.

 

Invullen formulier(en) op de website
Als u het contactformulier invult, dan beschikken wij op dat moment over enkele persoonsgegeven van u. Wij beantwoorden uw vraag en informeren u. Zodra de informatie is uitgewisseld, vernietigen wij uw gegevens.

 

Wanneer u bij ons in behandeling komt
Wanneer u bij IPGGZkomt (of als uw kind bij ons wordt behandeld), vragen wij u om persoonsgegevens en gaan wij die verwerken in ons systeem. Met verwerken wordt bedoeld dat wij uw gegevens in het dossier opslaan, bijwerken, raadplegen, verstrekken aan onze behandelaars, en dat wij de gegevens ook weer zullen verwijderen.

 

Uw (medische) gegevens hebben wij nodig voor uw behandeling. Wij vragen alleen gegevens die noodzakelijk zijn om goede zorg te kunnen leveren. Als u in behandeling komt gaan wij uw medische gegevens verwerken in een (medisch) dossier. Daarin komen ook te staan de bevindingen bij psychologisch onderzoek, de diagnose, de ingestelde behandeling, de voortgang van de behandeling, de verwijs- en ontslagbrieven. Wij hebben ook andere persoonsgegevens nodig om u te kunnen identificeren zoals naam, adresgegevens, geboortedatum en BSN. Andere gegevens die wij verwerken staan op het inschrijfformulier dat u invult voordat u bij ons in behandeling komt. We bewaren uw gegevens dan minimaal 15 jaar na het eindigen van de behandeling.

 

Alle behandelaren en medewerkers hebben een (wettelijke) geheimhoudingsplicht. Als wij het belangrijk vinden om gegevens met anderen te delen, vragen wij u daarvoor toestemming. Nieuwe medewerkers die met privacygevoelige informatie werken, worden gescreend en moeten een VOG overleggen. Via logging wordt bijgehouden door wie wanneer een medische dossier wordt bekeken. Alleen behandelaren en specifieke medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn, krijgen toegang tot een medisch dossier. Op deze manier worden door ons uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd.

 

Bij ons houdt de Functionaris voor de Gegevensbescherming in de gaten of wij ons houden aan de regels van de privacywet, Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Bent u niet tevreden over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u  onze klachtenfunctionaris dit laten weten. In ons verwerkingsregister staat onder meer nader omschreven, hoe wij persoonsgegevens verwerken, wat de wettelijke grondslag is van de gegevensverwerking en hoe wij de gegevens beschermen.

 

Lees hier meer over de rechten en plichten van zowel u als patiënt, als ook van IPGGZ als zorgverlener.