Als patiënt bij IPGGZ heeft u het recht op een goede behandeling, waarbij rekening wordt gehouden met de toepasselijke wettelijk vastgelegde regels. IPGGZ gaat er daarbij van uit dat de patiënt die zich bij IPGGZ aanmeldt, ondanks de psychische problemen die hij/zij ervaart, zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid over het eigen leven en gedrag kan dragen. IPGGZ vindt dat patiënten zo min mogelijk afhankelijk moeten zijn van de behandeling/behandelaar. De geboden therapieën zijn gericht op het versterken van het eigen psychisch en persoonlijk functioneren en op het bieden van positieve leerervaringen, die de zelfraadzaamheid kunnen vergroten.

 

WGBO behandelcontract
De zorgprofessionals van IPGGZ houden zich aan regels die gesteld zijn in het WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Deze wet regelt de behandelrelatie tussen de patiënt en de hulpverlener (artsen, orthopedagogen, psychologen, et cetera). Wanneer een patiënt bij IPGGZ in behandeling komt, wordt er een behandelovereenkomst gesloten waarin afspraken worden vastgelegd. Deze kunnen niet in strijd zijn met de WGBO.

 

IPGGZ heeft dit uitgewerkt in de volgende rechten en plichten voor haar patiënten.
Klik hier de rechten en plichten te bekijken.

 

Privacy statement
De behandeling van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens van patiënten is vastgelegd in het privacy statement van IPGGZ. Klik hier om het privacy statement te bekijken.